നോക്കച്ചാര്

വല്ലപാടും എണീറ്റു നിന്ന
കണ്ടച്ചാരുടെ കയ്യിൽ
ആയുധമൊന്നുമില്ല.

ചന്ത്രക്കാരൻ രാമച്ചാരുടെ കയ്യിൽ
ഒരു കുന്തമുണ്ട്.
അയാൾ അതെടുത്തു പിടിച്ചു നില്പാണ്.

ചേട്ടച്ചാർക്കാകട്ടെ
വേട്ടക്കുപോകാൻ പലവട്ടം വിളിച്ചിട്ടും
ചെവിയൊട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല.

ചക്കിപ്പെണ്ണിന്റെ ചക്കരവായനാണ്
ചക്കച്ചാര്.
അവനെ മറ്റൊന്നിനും കിട്ടില്ല.

മഞ്ഞത...


കോട്ടവാതുക്കൽ

ദിനങ്ങൾ നനഞ്ഞഴുകിയ തുണി മണം
വഴുക്കലുണ്ടതിന്
പച്ചപ്പായലു തിളങ്ങുണ്ട്.

ആരും കാണാത്ത കോട്ടയ്ക്കരികിലെ
മതിൽ വഴിയിലൂടെ നടന്ന്

ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രം
കണ്ടിട്ടുള്ള
കറുത്തു നീണ്ട മുടി നിവർത്തിയിട്ട്
മലർന്നുകിടക്കുന്ന
മധ്യവയസ്കയെപ്പോലുള്ള
ചെരിഞ്ഞ കുന്നിൻപുറം താണ്ടി
ഒറ്റക്കണ്ണൻ മേഘം താഴേക്കു നോക്കുന്നത്
കണ്ടു കൊണ്ടു
നിൽക്കുമ്പോൾ
മഴമണം ചുറ്റും പരക്കും.
നിക്കറിടാത്ത ചന്തിയിൽ


ദു:ഖം

ദു:ഖം

ഈ കണ്ണുകളിലെങ്ങനെ വന്നു,

മോദിഗ്ലിയാനി
തന്റെ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകളിൽ
വരയണമെന്നു കരുതി
ഒടുവിൽ വരയാതെ മാറ്റിവെച്ച
ആ കൃഷ്ണമണികളിൽ
രണ്ടെണ്ണം?

...

ശശിയേട്ടൻ ഇത്ര വിഷാദത്തോടെ എഴുതരുത്

നിങ്ങളറിഞ്ഞോ,
വായനശാലയും പരിഷത്തും പാർട്ടിയും
സ്കൂൾ പി.ടി.എ യുമായി
നമുക്കിടയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന
നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശശിയേട്ടൻ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം
കുറച്ചു വരികൾ
എനിക്കെഴുതിയയച്ചു.

വെറും വരികളല്ല.
മനോഹരമായ വരികൾ.
കവിത തന്നെ.
സങ്കടം നീറുന്ന ഒരു കവിത.

കവിത ഞാനാസ്വദിച്ചു, പക്ഷേ,
കരുണ പുരണ്ട പ്രസന്നമായ പുഞ്ചിരി
എപ്പോ...


സഞ്ചാരം

റോഡിൽ വാഹനത്തിള
പതയ്ക്കൽ.

കുറേ നേരമായി
റോഡു മുറിച്ചു കടക്കാൻ നിൽക്കുന്ന അമ്മയും മകനും
ഇപ്പോഴും
അവിടെത്തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്.

അവരുടെ കറുത്ത നെറ്റിയിലൂടെ
വിയർപ്പ് ചാലിട്ടൊഴുകുന്നുണ്ട്.
ഇടയ്ക്കവർ കൈ പൊക്കിത്തുടയ്ക്കും.
ഭൂമിയുടെ എഴുന്നു പിടിച്ച ഞരമ്പു പോലെ
അമ്മയുടെ കൈയ്യ്,
പാകമല്ലാത്ത വലുപ്പത്തിൽ
ഒരു വള .


യുവകവികളോട്

എഴുതുക തോന്നുന്ന പോലെ നീയിച്ഛിച്ച
വരികള്‍ നിന്‍ രീതിയില്‍ത്തന്നെ.
ഒരുവഴി മാത്രമേ ശരിയെന്ന പാലത്തി-
നടിയിലൂടെത്രയോ രക്തം
ഒഴുകിക്കടന്നുപോയ്, ഓര്‍ക്കുക കവിതയില്‍
അനുവാദമുള്ളതാണെന്തും.
ഒരുമുന്‍വ്യവസ്ഥയു,ണ്ടതിശയിച്ചീടണം
കടലാസിലുള്ള ശൂന്യത്തെ!

...