സംഗീത കിരോഷ്‌
സംഗീത കിരോഷ്‌

സംഗീത കിരോഷ്‌

@sangitakirosh

http://[email protected]


അവസ്ഥാന്തരം

എന്റെ കൈയ്യിൽ മുഖം ചേർത്ത് 

തളർന്ന കണ്ണുകൾ ആഴത്തിൽ അടച്ച് 

നീ കിടക്കുമ്പോൾ

കേൾക്കാം,

ശലഭങ്ങളുടെ ചിറകടിയൊച്ച...


കാറ്റിൽ പരക്കും,

വെയിലത്തുണക്കി നീളത്തിൽ കൂട്ടികെട്ടിയ 

വെളുത്ത തൊട്ടിൽ തുണിയുടെ മണം...


മറുകൈയ്യാൽ നിന്റെ നനുത്ത മുടിയിൽ തലോടി

മുതുകിൽ തടവി

തുടയിൽ താളം കൊട്ടുമ്പോൾ

ഏതോ പുരാതന താരാട്ട് കേട്ടെന്ന പോലെ

നിന്റെ വിളർത്ത ഉടൽ ഉറക്കത്...


പാലം കടന്ന്

പാടവും പാലവും കടന്ന്

അമ്മവീട്ടിലേക്ക് കേറി ചെല്ലുമ്പോൾ 

അച്ഛാച്ഛനും അമ്മാമ്മയും നടലകത്തിരുന്ന് 

മുരിങ്ങയില മുറത്തിലേക്ക് നുള്ളിയിടുകയായിരുന്നു

പിറകിൽ റേഡിയോ പതിവ് പോലെ പാടി കൊണ്ടിരുന്നു


അച്ഛാച്ഛനെ കണ്ടതും ഞാൻ ഓടി ചെന്ന് കവിളിൽ നുള്ളി ഉമ്മ വെച്ചു

'എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ടെ'ന്ന് ചിരിച്ചു

അച്ഛാച്ഛന്റെ മുഖം വിടർന്നു

ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മുഖം ഇത്രമേൽ വിടർന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നോർത്തു

<...