സന്ധ്യ എൻ.പി
സന്ധ്യ എൻ.പി

സന്ധ്യ എൻ.പി

@sandhya


കനവു വേദന

എന്റെ മാറിൽ പറ്റിക്കിടന്ന്

വിമ്മിക്കരഞ്ഞ് എന്റെ

അമ്മിഞ്ഞ കുടിക്കുന്നു അവർ.

പഴയ പോലെ തന്നെ

നിറം മങ്ങിയ

ഇളം റോസു നിറ-

ച്ചേലയാണുടുത്തിരിക്കുന്നത്

ഇരുവശത്തേക്കും

വകഞ്ഞ് ചീകിയ മുടിയുടെ

മുൻഭാഗം രണ്ടും

നരച്ചിട്ടുണ്ട്.

വെളുത്ത അളകങ്ങൾ

കാറ്റിൽ ഇളകുന്നുണ്ട്.

സോപ്പുപത

കൈക്കുമ്പിളിലെടുത്ത പോലെ

കഴുത്തിൻ പിന്നിൽ മുടി.

നീളം കുറഞ്ഞ വീതിയുള്ള

ചുണ്ടു വിടർത്തി

ചിരിക്കുമ്പോൾ


ചിരിത്തുമ്പ്

മിന്നായം പോലെ

കണ്ണിൽപ്പതിക്കും


ചില വള്ളിത്തലപ്പ് ,

പേരറിയാ മരക്കാഴ്ച

അറിയാ മനുഷ്യരുടെ 

പാതി മുഖ ദർശനം,

പിന്നിലേക്കുമായും 

മേല്ക്കൂര മങ്ങിയ

വീടുകൾ

കടകൾ,

കാലികൾ, 

മഞ്ഞയിലും

പച്ചയിലും വരഞ്ഞ ചിത്രം പോലെ

എന്തെന്നറിയാത്ത

ശബ്ദങ്ങൾ,

ചിരിയുടെ ഒരു തുമ്പ്

പാതയിൽ

വീണു കിടക്കും

പേരറിയാപ്പൂക്കൾ!


പെട്ടെന്നൊരു വാടക വണ്ടിയിൽ

മിന്നൽ പോലജ്ഞാത ഗ്രാമത്തി...


കോട്ടവാതുക്കൽ

ദിനങ്ങൾ നനഞ്ഞഴുകിയ തുണി മണം

വഴുക്കലുണ്ടതിന്

പച്ചപ്പായലു തിളങ്ങുണ്ട്.

ആരും കാണാത്ത കോട്ടയ്ക്കരികിലെ

മതിൽ വഴിയിലൂടെ നടന്ന്

ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രം

കണ്ടിട്ടുള്ള

കറുത്തു നീണ്ട മുടി നിവർത്തിയിട്ട്

മലർന്നുകിടക്കുന്ന

മധ്യവയസ്കയെപ്പോലുള്ള

ചെരിഞ്ഞ കുന്നിൻപുറം താണ്ടി

ഒറ്റക്കണ്ണൻ മേഘം താഴേക്കു നോക്കുന്നത്

കണ്ടു കൊണ്ടു

നിൽക്കുമ്പോൾ

മഴമണം ചുറ്റും പരക്കും.

നിക്കറിടാത്ത ചന്തിയിൽ

കുഞ്ഞു വടിയാൽ

തല്ലുന്ന അമ്മയ്ക്കു...


സഞ്ചാരം

റോഡിൽ വാഹനത്തിള

പതയ്ക്കൽ.


കുറേ നേരമായി

റോഡു മുറിച്ചു കടക്കാൻ നിൽക്കുന്ന അമ്മയും മകനും

ഇപ്പോഴും

അവിടെത്തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്.


അവരുടെ കറുത്ത നെറ്റിയിലൂടെ

വിയർപ്പ് ചാലിട്ടൊഴുകുന്നുണ്ട്.

ഇടയ്ക്കവർ കൈ പൊക്കിത്തുടയ്ക്കും.

ഭൂമിയുടെ എഴുന്നു പിടിച്ച ഞരമ്പു പോലെ

അമ്മയുടെ കൈയ്യ്,

പാകമല്ലാത്ത വലുപ്പത്തിൽ

ഒരു വള .


നദിയിലിറങ്ങും പോലെ

അമ്മയും

മകനും.


അവൻ കുറേ നേരമായി

...