സൂചിക: ചൊല്‍ക്കാഴ്ച

ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയുടെ കാവ്യലോകത്തേക്ക് ഒരു ദൃശ്യസഞ്ചാരം. സാഹിത്യ അക്കാദമിക്കു വേണ്ടി അൻവർ അലി സംവിധാനം ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്ററി.


2018ൽ കൃതി സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പ്രൊഫ എസ് കെ വസന്തൻ ചെയ്ത ചങ്ങമ്പുഴ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം. 

തുള്ളി വെള്ളമേ വേണ്ടൂ
ഇലകളെല്ലാംകൂടി നടപ്പിലാക്കട്ടെ
ചിത്രശലഭവ്യവസ്ഥ.

തുള്ളിപോലുമേ വേണ്ട
മണ്ണിലൊന്നിരുന്നാല്‍മതി
കറ്റാര്‍ വാഴയ്ക്ക്.

കെ എ ജയശീലന്‍ അപ്പം നേര്‍ച്ച എന്ന കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കടപ്പാട്: https://www.facebook.com/E-arangu-1848514375398923/

feature image

എല്ലാ വസ്തുക്കള്‍ക്കും ഇന്ന്
സ്പ്രിങ്ങു പോലുള്ള നിഴലുകള്‍
അമര്‍ന്നു ചുരുങ്ങി ചാടി നിവരുന്നു
നിഴലോരോന്നും
സൂര്യനുദിച്ചപ്പോഴേ
വസ്തുക്കള്‍ തീരുമാനിച്ചുറച്ചതാണ്
സ്വന്തം നിഴല്‍ ഒന്നമര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച്
നിവര്‍ത്തിവിടാന്‍