സൂചിക: ചൊല്‍ക്കാഴ്ച


2018ൽ കൃതി സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പ്രൊഫ എസ് കെ വസന്തൻ ചെയ്ത ചങ്ങമ്പുഴ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം. 

തുള്ളി വെള്ളമേ വേണ്ടൂ
ഇലകളെല്ലാംകൂടി നടപ്പിലാക്കട്ടെ
ചിത്രശലഭവ്യവസ്ഥ.

തുള്ളിപോലുമേ വേണ്ട
മണ്ണിലൊന്നിരുന്നാല്‍മതി
കറ്റാര്‍ വാഴയ്ക്ക്.

കെ എ ജയശീലന്‍ അപ്പം നേര്‍ച്ച എന്ന കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കടപ്പാട്: https://www.facebook.com/E-arangu-1848514375398923/

feature image

എല്ലാ വസ്തുക്കള്‍ക്കും ഇന്ന്
സ്പ്രിങ്ങു പോലുള്ള നിഴലുകള്‍
അമര്‍ന്നു ചുരുങ്ങി ചാടി നിവരുന്നു
നിഴലോരോന്നും
സൂര്യനുദിച്ചപ്പോഴേ
വസ്തുക്കള്‍ തീരുമാനിച്ചുറച്ചതാണ്
സ്വന്തം നിഴല്‍ ഒന്നമര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച്
നിവര്‍ത്തിവിടാന്‍