ശുഐബ് അലനല്ലൂർ
ശുഐബ് അലനല്ലൂർ

ശുഐബ് അലനല്ലൂർ

@shuhaib


വെന്റിലേറ്റർ

കണ്ണീര് കടലിരമ്പം തീർത്ത്

കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന വരാന്തകളിലേക്ക്

നിലയില്ലാതെ വീശുന്ന ഒരു-

ചുടു നിശ്വാസമുണ്ട്.

ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയ്ക്ക്

ശങ്കിച്ച്, പൊങ്ങിയും താണുമങ്ങിനെ..

പകൽമധ്യേ ക്രൂരമായ് തൊലിയുരിഞ്ഞൊ-

ഒരു പെണ്ണുടൽ.

നൈരാശ്യത്തിന്റെ കയറിൽ

കുരുങ്ങിപ്പോയൊരു കഴുത്ത്.

അനാഥമായൊരു ഹെൽമെറ്റിനെക്കാത്ത്

ചിതറിത്തെറിച്ചൊരു തല.

ഭ്രാന്തു പിടിച്ച പ്രണയം

ആസിഡൊഴുക്കിയ ഒരു-

മുഖവും മൂക്കും.

ഓക്സിജൻ തീർന്ന്


വിശപ്പിന്റെ ഭാഷ

രാവിലെത്തെ കാലിച്ചായ

സ്വപ്നം കണ്ടാണ്

വിശപ്പ്

പീടികത്തിണ്ണയിൽ തന്നെ കിടന്ന്

നേരം വെളുപ്പിച്ചത്.


ഇരുളു കയറിയ കണ്ണുകൾ

ഷട്ടറിന്റെ ഒച്ചയിൽ

നിസ്സംഗനായപ്പോൾ

കിട്ടി മുഖത്തേക്ക്

തലേന്നത്തെ ഗ്ലാസ് കഴുകിയ

അഴുക്കു വെള്ളം

കൂടെ,

മുഴുത്ത നാല് വാക്കുകളും.


ചിതറിയോടിയ കിനാക്കളെ

ഭാണ്ഡത്തിലാക്കി

മേഘങ്ങളൊഴിഞ്ഞ ആകാശം തേടി

തെല്ലും പരിഭവമന്യേ

നടന്നു തുടങ്ങി.


പൊട്ടിയ ഓട്ടുപാത്രത...


മതിൽ

വക്ക് പരുത്ത കരിങ്കല്ലുകൾ

ചെത്തിയും മിനുക്കിയും

ചേർത്തി വെച്ച്

മതിൽ തീർത്തപ്പോൾ

പിറന്നത്

രണ്ടു രാജ്യങ്ങളാണ്

പിരിഞ്ഞത്

ഇടവേളകളിലെ കുശലങ്ങളാണ്.


ഉമ്മറത്തെ

ചാരുകസേരയിലെ

ചുണ്ടു ചുകന്ന

മരക്കാര്ക്ക മരിച്ചോന്നറിയില്ല.


കൊത്തിച്ചിക്കി

കൗസൂന്റെ കോഴി

വെളുപ്പിനെത്താറില്ല.


അടുക്കളക്കള്ളൻ

കുറുഞ്ഞി പൂച്ച

കറുമ്പനെ കാണാതെ

നിലം പൊത്തിക്കിടപ്പാണ്.


കുഞ്ഞാ...