• തളര്‍ച്ചക്കല്‍പകര്‍ച്ച

  തളര്‍ച്ച തീരാതീ വെയില്‍
  ത്തിര നീന്തി നമുക്കൊരു
  തിരിച്ചുപോക്കിനിയില്ല

  കൂടുതൽ >>

  പേടി

  വടക്കേമുറ്റത്തഴയില്‍
  അലക്കി വിരിച്ചസാരി
  ഇളംകാറ്റത്തിടയ്ക്കെല്ലാം
  ഇളകിയാടും
  അതുകണ്ടാലെനിക്കാകെ
  വിറയലാകും

  കൂടുതൽ >>

  ഒടുക്കത്തെ ചിത്രം

  മനസ്സു കത്തുന്നു
  കരിഞ്ഞ കണ്ണുകളടയ്ക്കുമ്പോള്‍ കനല്‍
  തിളങ്ങിയാളുന്നു
  നിഴലുകള്‍ വീണ തുടകളും തൂണും
  പിളര്‍ന്നു ദെെവങ്ങളവതരിക്കുന്നു

  കൂടുതൽ >>

  പ്രളയകാലം

  മരവിച്ചുമങ്ങുന്ന പഞ്ഞമാസം
  മഴപെയ്ത് തോരാത്തൊരുച്ചനേരം
  ഇടിവെട്ടി സര്‍വ്വത്ര ഫ്യൂസുപൊട്ടി
  ഇരുളാണ്ടുലോകം വിറച്ചുഞെട്ടും
  ഉരുള്‍പൊട്ടി റോഡുകള്‍ പാഴിലാകും
  അയല്‍വീടതില്‍പെട്ടൊലിച്ചുപോകും
  പതിവുള്ള പത്രം വരാതെയാകും
  കെെഫോണിലെ ചാര്‍ജ്തീര്‍ന്നടങ്ങും

  കൂടുതൽ >>

  കൃഷ്ണനാട്ടം

  അന്നൊരിക്കല്‍ കാമുകന്‍റെ 
  കത്ത് പോസ്റ്റില്‍ വന്നു
  കാണുവാന്‍ കൊതിച്ചുവേഗം
  കാറില്‍ ഞാന്‍ പറന്നു
  പാതവക്കിലൊക്കെയും
  കടമ്പ് പൂത്തുലഞ്ഞു
  കാത്തിരുന്ന വേണുഗാനം
  കാതില്‍ വീണലിഞ്ഞു

  കൂടുതൽ >>

  കെണി

  മറ്റൊരു കാലത്തില്‍ നിന്നും
  മറന്ന നിഴലുകളില്‍ നിന്നും
  വീട്ടുമൃഗത്തിന്‍ മാംസം തിന്നാന്‍
  വീണ്ടും വന്നു മരപ്പട്ടി


  കൂടുതൽ >>