ഒാവര്‍ ബ്രിഡ്ജിനു
മുകളിലേക്ക് നടക്കുമ്പോള്‍
കാറ്റ്
ശരീരം നിവര്‍ത്തുന്നു.

കടലാസു പക്ഷി
പറക്കുമെത്ര ദൂരം?
എന്നിട്ടുമവൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു
ദിവസം മുഴുവൻ
വളഞ്ഞു കുത്തിയിരുന്ന്
തുടയിൽ വെച്ച് അമർത്തി മടക്കി
കണ്ണുകൾ ചുണ്ടുകളോടൊപ്പം
കൂർത്ത് കൂർത്ത്

feature image

കൃഷ്ണനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ കാണാം
ഒന്നൂടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ അപ്പുറത്തൊരു കലപ്പ കാണാം.

എങ്കുപോയ്നേ അവന്‍ എന്നെവിട്ടി,ട്ടങ്ങു
ദൂരത്തു കേള്‍ക്കാം കരച്ചില്‍
ഞാനതു തേടിനടന്നു താഴ്വരകളില്‍
കേള്‍ക്കാമതിന്റെ മുഴക്കം
ആരവമുണ്ടതിനൊപ്പമതെങ്ങുപോയ്
മായുന്നു തിട്ടമില്ലല്ലോ
തേനൂറുമേയവന്‍പേരില്‍, പ്രകൃതിയില്‍
ആ തേനെടുത്തല്ലോ ലോകം.

feature image

ഗാലറിയിലിരുന്ന്
സ്ത്രീകള്‍ കളിക്കളത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം
കളിക്കളത്തില്‍ ഒറ്റയക്കൊരുപെണ്ണ്
പിളര്‍ത്താനാവാത്ത ഒരു നിമിഷം!

feature image

ദൈവമേ, ദൈവമേ
ഈയിടെയായ്
എനിക്കെന്തോ സംഭവിക്കുന്നു!
കഴിയുമെങ്കിൽ ഉരുട്ടിക്കളിച്ചിരുന്ന
പഴയ കളിപ്പന്ത് തിരിച്ചു തരിക.

feature image

ഞാൻ, സിനെദീൻ സിഡാൻ,
കണ്ണിലൽപ്പം വെയിലടിച്ചാലുടൻ
നിങ്ങൾക്കു കുത്തിക്കൊല്ലാൻ തോന്നുന്ന 
അപരിചിതൻ;
വേറെ മുഖവും വേറെ ഉടലുമായി
നിങ്ങളിലൊരുവനാകാമെന്ന‌് വ്യാമോഹിച്ചവൻ

feature image

ഇന്ത്യയില്‍ ഹിറ്റ്ലര്‍ പിറക്കുക
ഫുട്ബാള്‍ കളിക്കാനല്ല.
കാരണം
അതു തൊണ്ണൂറു മിനുട്ടിന്റെ കളി മാത്രം.
ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനല്ല,
അത് അങ്ങേയറ്റം
അഞ്ചുദിവസത്തെ കാര്യം മാത്രം.