ഭൂമിക്കടിയിലായിരുന്നു ആകാശം.
കിളികളൊക്കെയും 
മാളങ്ങളിൽപ്പാർത്തു
മഴവെള്ളത്തിൽ
നനഞ്ഞിട്ടവ എകരങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു

രണ്ടു ചെടിച്ചട്ടികൾക്കിടയിലെ വിടവിൽ 
ഒരുചെടി വളർന്നു
രണ്ടു മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അദ്യശ്യമായി
മറ്റൊരാൾ പാർക്കുമ്പോലെ

ശബ്ദമില്ല
ഭാഷയില്ല
നിർന്നിമേഷമിരിക്കുന്നു
ഓർമ്മയായി
വിചാരിക്കാൻ
ബിന്ദുവൊന്നും തൊട്ടുമില്ല

ഒന്നുകില്‍ കാറ്റ്‌
അല്ലെങ്കില്‍ വലിയ
ചെമ്പോത്തുപോ-
ലുള്ളൊരു പക്ഷി വന്ന്‌
കൊമ്പു കുലുക്കിയത്‌
ചിറകു തൊടീച്ചത്‌
അടുത്തൂടെ പോയത്‌
ഒരീച്ച പറന്നത്‌;
ഇലകള്‍ വീഴുന്നതി-
ന്നെപ്പൊഴും നമുക്കൊരു
കാരണം കാണാം.

വീട്ടിലേക്ക് ഫോണ്‍ ചെയ്തപ്പോള്‍
ഒച്ചയുണ്ടാക്കുന്നു
മറന്നുപോയ ചിലര്‍
പറമ്പില്‍ അവിടെയും ഇവിടെയുമിരുന്ന്
കുഞ്ഞിത്തവളകള്‍ കരയും
‘കഞ്ഞി താമ്മേ
കഞ്ഞി താമ്മേ..’

സൂക്കേടു കൂടുമ്പോള്‍
സദാനന്ദന്റെ അച്ഛന്‍
ഇംഗ്ലീഷില്‍ മാത്രം
സംസാരിക്കും.

വിപ്ലവം എന്ന സ്വപ്നം.
കോമ്രേഡ് എന്ന മാസിക.
പപ്പനെന്നൊരു ഏജന്റ്.
ശാരദയുമായുള്ള വിവാഹം.
ഇന്ദിരേച്ചി മൂഡില്
കരുണാകരന്‍ ചൂടില്
ജയറാം പടിക്കല്

എനിക്കു വയ്യാ മീനായി
നീന്തി നീന്തി നടക്കുവാന്‍,
കുളിര്‍ത്തണ്ണീര്‍പ്പരപ്പിന്മേല്‍
നീലത്താമര പോലവേ
പൊങ്ങാനും വേരിനെപ്പോലെ
നീന്താനും മുങ്ങിടാനുമേ.