അമ്മ പറയുന്നു,
അച്ഛന്‍ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളെഴുതുന്നുവെന്ന് !
പക്ഷെ അച്ഛന്‍ എഴുതുന്നതൊന്നും എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും
അച്ഛന്‍ അമ്മയെ അതു വായിച്ചു കേള്‍പ്പിക്കും.
പക്ഷെ അച്ഛനെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്
അമ്മക്ക് പിടികിട്ടാറുണ്ടോ...?

രാവിലെ ക്ലോക്കില്‍ മണി പത്തടിക്കുമ്പോള്‍
ഞാന്‍ സ്കൂളിലേക്കുള്ള വഴിയേ നടക്കുന്നു.
എല്ലാ ദിവസവും, തലച്ചുമടില്‍
വള, മാല, കണ്‍മഷി, പൊട്ട്, ചാന്തുമായി ഊരുചുറ്റുന്ന
ആ വഴിവാണിഭക്കാരനെ കാണാം.

feature image

അമ്മേ,
ആ കാണുന്ന ചെമ്പകത്തിന്‍റെ നിറുകെയുള്ള കൊമ്പില്‍
ഞാന്‍, വെറുതെ രസത്തിന്, 
ഒരു പൂവായി വിരിഞ്ഞ്
ഇളംകാറ്റിനൊപ്പം തലകുലുക്കുകയും
തളിരിലകള്‍ക്കുമീതെ തുള്ളിച്ചാടി നൃത്തം വെക്കുകയും ചെയ്താല്‍
അമ്മക്കെന്നെ തിരിച്ചറിയാനാകുമോ?

ഒരു കിളിയുമതിന്റെ കുഞ്ഞും
മാനത്തു വട്ടം പറക്കാൻ പഠിക്കുന്നു,
താഴത്തു മിറ്റത്തു വീഴുന്ന തൂവൽ
ലാവെളിച്ചത്തിൽപ്പെറുക്കുന്ന കുട്ടി,
ഇലകളില്ലാമരങ്ങളിലൊക്കെയും
രാപ്പറവകൾ അമർന്നിരിക്കുന്നു,
അനങ്ങാതുറങ്ങുന്നു.

ഒരു കടൽ ജന്തുവിന്റെ വലിയ പുറന്തോടായിരുന്നു അത്
ഇടങ്കാതിൽ ചേർത്തു വച്ചു.
മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലൊരുത്തി,
കേൾവിയില്ലാത്തവൾ,
തനിച്ചു പാർക്കുന്ന വീട്ടിൽ.

മുറ്റത്തു മണ്ണിൽക്കളിക്കുന്ന നേരത്തു  
മുതുകത്തു വന്നു വീണതാണ്  
കനമുള്ളതെന്തോ  
തണുപ്പോടെയെന്തോ  
നനയുന്നതെന്തോ  
ഒന്നിന്റെ തുമ്പ്   

ഭൂമിക്കടിയിലായിരുന്നു ആകാശം.
കിളികളൊക്കെയും 
മാളങ്ങളിൽപ്പാർത്തു
മഴവെള്ളത്തിൽ
നനഞ്ഞിട്ടവ എകരങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു

രണ്ടു ചെടിച്ചട്ടികൾക്കിടയിലെ വിടവിൽ 
ഒരുചെടി വളർന്നു
രണ്ടു മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അദ്യശ്യമായി
മറ്റൊരാൾ പാർക്കുമ്പോലെ