രാജേന്ദ്രന്‍ എടത്തുംകര

Rajendran Edathumkara

Profile

1973-ല്‍ വടകരയ്ക്കടുത്ത് എടത്തുംകരയില്‍ ജനിച്ചു. ഇപ്പോൾ ‍മടപ്പള്ളി ഗവ. കോളേജിൽ ‍മലയാളം അദ്ധ്യാപകന്‍. കൃതി: നിഗൂഢഭാഷയുടെ ഒന്നാംദിവസം.ഫോൺ: 9495319099