ശിവപ്രസാദ്‌ പാലോട്

Sivaprasad Palode

Profile

1975
Mannarkad
1975 ല്‍ ജനനം ,പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ മണ്ണാര്‍ക്കാട്‌ പാലോട് താമസം .ആനുകാലികങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു .കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന് വി പി എ യു പി സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍
9249857148
sivaprasadpalode@gmail.com
www.kavibhasha.blogspot.com