നിതിന്‍ ജേക്കബ് തോമസ്

Nithin Jacob Thomas

Profile

സ്വദേശം: പുന്നവേലി, പത്തനംതിട്ട ഹൈദരാബാദ് സര്‍വ്വകലാ ശാലയില്‍ എം.എ വിദ്യാര്‍ഥി
919542342021

കവിതകള്‍